Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Перелік освітніх програм для вступу


Перелік освітніх програм (ОП) за рівнями вищої освіти
з розподілом ліцензованого обсягу за формами здобуття освіти, 
за якими здійснюється набір  у 2022 році

 

Перший (бакалаврський) рівень

№ з/п

Назва освітньої програми

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований обсяг 5,              

 за формами здобуття освіти, осіб (на рік)

очна (денна)

заочна

1.

Фінанси, банківська справа та страхуавння 2

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхуавння

80

80

2.

Маркетинг 2

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

80

80

3.

Право 3

08 Право

081 Право 4

100

50

4.

Комп’ютерні науки 1

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

95

95

1 ОП акредитована

2 ОП акредитована (умовна (відкладена) акредитація))

3 ОП започаткована вперше

4 Спеціальності, повязані з доступом до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

5 У разі потреби, перерозподіл ліцензованого обсягу може корегуватися у встановленому порядку

 

 

Другий (магістерський) рівень

№ з/п

Назва освітньої програми

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований обсяг 4,              

 за формами здобуття освіти, осіб (на рік)

очна (денна)

заочна

1.

Фінанси, банківська справа та страхуавння 2

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхуавння

20

90

2.

Маркетинг 2

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

20

90

3.

Право 2

08 Право

081 Право 3

50

50

4.

Міжнародні економічні відносини 2

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

20

60

1 ОП акредитована

2 ОП акредитована (умовна (відкладена) акредитація))

3 Спеціальності, повязані з доступом до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

4 У разі потреби, перерозподіл ліцензованого обсягу може корегуватися у встановленому порядку

 

Третій (освітньо-науковий) рівень

№ з/п

Назва освітньої програми

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований обсяг 3,              

 за формами здобуття освіти, осіб (на рік)

очна (денна)

заочна

1.

Економіка 1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

17

3

2.

Право 1

08 Право

081 Право 2

17

3

1 ОП започаткована вперше

2 Спеціальності, повязані з доступом до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

3  У разі потреби, перерозподіл ліцензованого обсягу може корегуватися у встановленому порядку