Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Вчена рада


Положення про Вчену раду Національної академії управління

 

Склад Вченої ради 2019 рік

П.І.Б.

Посада

1.

Єрохін Сергій Аркадійович

Ректор, д.е.н., проф.

Голова Ради

2.

Антонова Олена Михайлівна 

Начальник навчального відділу, к.е.н., доцент

3.

Баранівський Василь Федорович

Завідувач кафедри, д.філос.н., проф.

4.

Гіда Євген Олександрович

Завідувач кафедри,

 д.юр.н., проф.

5.

Єрмошенко Микола Миколайович

Завідувач кафедри,

д.е.н., проф.

6.

Костинець Юлія Володимирівна

Завідувач аспірантури,  к.е.н.

7.

Костюк Валентин Романович

Завідувач кафедри,

 к.е.н., доц. 

8.

Криворук Олександр Олегович 

Здобувач вищої освіти, аспірант 

9.

Лопатін Олексій Костянтинович

Завідувач кафедри,

д.фіз-мат.н., проф.

10.

Матвєєв Сергій Васильович

Декан факультету, к.юр.н., доц.

11.

Неговська Юлія Миколаївна

Декан факультету, к.е.н.

12.

Паризький Ігор Володимирович

Проректор, к.ю.н., д.е.н., професор

13.

Савенков Олександр Іванович

Завідувач кафедри,

д.т.н., проф.

14.

Серкутан Тетяна Вікторівна

К.е.н.,доц., доцент кафедри

15.

Судзіловська Валентина Євгенівна

Провідний фахівець

16.

Ухова Тетяна Едуардівна

В.о. начальника відділу персоналу та студентів, виконавчий директор

17.

Синянська Анастасія 

Голова студентського самоврядування, здобувачка вищої освіти

18.

Чередніченко Юрій Васильович

К.е.н.,доц., доцент кафедри

Фінансовий директор НАУ

20.

Штулер Ірина Юріївна

Проректор

д.е.н., проф.

 

Рішення Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" про затвердження стратегії і перспективних напрямів освітньої, наукової та інноваційної діяльності

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №8 від 21 листопада 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №7 від 24 вересня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №6 від 29 серпня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №5 від 5 липня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №4 від 6 червня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №3 від 28 березня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №2 від 14 лютого 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №1 від 19 січня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №6 від 28 грудня 2018 р. 

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №5 від 27 листопада 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №4 від 31 серпня 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №3 від 27 червня 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №2 від 19 квітня 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №1 від 22 лютого 2018 р.

 

Статут ВНЗ "Національна академія управління"

Рішення Вченої ради про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документу про вищу освіту

Рішення Вченої ради про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про ректорат у ВНЗ "Національна академія управління"

Матеріально-технічне забезпечення ВНЗ "Національна академія управління"

Напрями наукової діяльності ВНЗ "Національна академія управління"

Річний звіт ректора Єрохіна С.А. про діяльність ВНЗ "Національна академія управління"

Результати моніторингу якості освіти ВНЗ "Національна академія управління" 

Меморандум про співпрацю між ВНЗ "Національна академія управління" та JiangXI Fenglin College of Foreign Economy and Trade (Китай)

Зведений штатний розпис ВНЗ "Національна академія управління"

Кошторис ВНЗ "Національна академія управління"

Звіт про використання та надходження коштів  ВНЗ "Національна академія управління"