Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Правила прийому


Правила прийому до Вищого навчального закладу "Національна академія управління" у 2022 році

 • Правила прийому 2022
 • Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
 • Додаток 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти
 • Додаток 3. Перелік спеціальностей (освітніх програм), вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання, на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра
 • Додаток 4. Перелік спеціальностей (освітніх програм), вступних випробувань для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання, на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю
 • Додаток 5. Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)
 • Додаток 6. Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншою спеціальністю (друга вища освіта)
 • Додаток 7. Таблиця  переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200
 • Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Вищого навчального закладу «Національна академія управління» в 2022 році
 • Додаток 9. Правила прийому до аспірантури Вищого навчального закладу «Національна академія управління»
 • Додаток 10 ПОЛОЖЕННЯ про порядок подання, структуру, зміст, оформлення та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників під час вступу на навчання для здобуття вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Національна академія управління»
 • Додаток 11 ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ у Вищому навчальному закладі «Національна академія управління» в 2022 році
 • ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВСТУПУ
 • ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК організації та проведення вступних випробувань на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти  використанням технологій дистанційного навчання у 2022 році
 • ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК організації та проведення вступних випробувань на другий (магістерський) рівень вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у 2022 році

 

Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

 

Положення про Приймальну комісію ВНЗ "Національна академія управління"

Програми фахових вступних випробувань бакалавр
Програми вступних випробувань РhD


Переглянути розмір плати за навчання

ВНЗ "Національна академія управління" забезпечує місцями у гуртожитку усіх студентів денної форми навчання! Докладніше про умови проживання тут.