Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Проєкти освітніх програм


З метою удосконалення освітніх програм та впровадження компетентісного підходу ВНЗ "Національна академія управління" запрошує усіх бажаючих до громадського обговорення бакалаврських та магістерських освітніх програм. 

Зауваження, коментарі та пропозиції просимо надсилати до 01.04.2022 року на електронну адресу rector@nam.kiev.ua

 

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: магістр з обліку і оподаткування

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: магістр з фінансів, банківської справи та страхування 

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»  галузі знань 29 «Міжнародні відносини» кваліфікація: магістр з міжнародних економічних відносин

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАРКЕТИНГ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг»  галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: магістр з маркетингу

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВО» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» кваліфікація: магістр з права

 

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВО» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» кваліфікація: бакалавр права

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАРКЕТИНГ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр з маркетингу

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки»  галузі знань 12 «Інформаційні технології» кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини галузі знань 29 «Міжнародні відносини» кваліфікація: бакалавр з міжнародних економічних відносин